01 February 2014

Southern Pinwheel ~ NASA Spots Spiral Galaxy!

NASA APOD spots M83, the Southern Pinwheel spiral galaxy!http://apod.nasa.gov/apod/ap140128.html

No comments: